Hjemmesiden tavern.no innehas og driftes av Oscar AS.

1-Desktop2 copy

 

Oscar AS har drevet vertshuset Tavern på Sverresborg i 25 år, men la ned sin restaurantvirksomhet på Sverresborg i desember 2015.  

Oscar AS har samlet på møbler i gammel stil gjennom alle disse årene. Noen av møblene og pyntegjenstandene fra restauranten er nå lagret på Havnelageret, og vil bli lagt ut til salg i løpet av høsten.

For interesserte kontakt oss på e-post:

janeriksaetherhaug@gmail.com

 

 

Vertshuset Tavern på Sverresborg

Vertshuset har fått nye drivere. Oscar AS ønsker dem lykke til med driften og samarbeide med museet.